Način plaćanja

Način plaćanja 

Plaćanje se vrši po preuzimanju, gotovinski, u iznosu uvećanom za troškove dostave. Plaćanje platnom tj. kreditnom karticom trenutno nije moguće.

Cena

Cena prikazana na sajtu je ukupna cena za proizvod bez dostave. Cena važi u trenutku predaje narudžbine i u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja, pod gore navedenim uslovima. U slučaju da se cena artikla u toku obrade narudžbine promeni, ponuđač će o tome obavestiti kupca. Ponuđač će po svojim najboljim mogućnostima pokušati u svakom slučaju da kupcu osigura nižu cenu tj. valjano rešenje, koje bi zadovoljilo obe strane.